Auto te Water

Weet u wat u moet doen als uw auto te water raakt? Helaas geldt voor veel automobilisten en bijrijders dat dit niet het geval is.

In Nederland komen elk jaar omgeveer achthonderd auto’s in het water terecht. Daarbij komen vijftig mensen om het leven. Mede daarom organiseert autorijschool Zwijnenburg in samenwerking met Reddingsbrigade Noptunes uit Emmeloord deze cursus Auto te water.

De cursus wordt gehouden in het zwembad van Emmeloord en bestaat uit een uur theorie waarbij u ontvangen wordt met een kop koffie of thee. Hierna volgt een praktijkgedeelte van anderhalf uur.

 

Theorie

Een ervaren instructeur zal in een theorieles van een uur een aantal zaken met betrekking tot auto te water de revu laten passeren. Deze kunt u daarna direct in de praktijk toepassen.
Daarnaast zullen er praktische tips worden gegeven hoe wel- en niet te handelen en hoe verschillende auto’s in het water zullen reageren en wat de verschillen zijn tussen auto’s van nu en ‘vroeger’.

 

Praktijk

Na de theorieles volgt een praktijkgedeelte van anderhalf uur. Tijdens de praktijk kunt u direct de opgedane theorie deels toepassen. Gedurende het praktijkdeel zullen verschillende handelingen worden geoefend. U zult een paar keer met de cabine afdalen naar de bodem van het zwembad alwaar u samen met de instructeur de cabine verlaat. Er wordt echter niet alleen geoefendmet de cabine maar ook met diverse reddings- en hulpmiddelen zoals bijvoorbeeld een reddingsklos, reservewiel, boodschappentas, surfplank, enzovoort.

Na het volgen van theorie en praktijk zal er aan de deelnemers een certificaat worden uitgereikt.

 

Voor wie is deze cursus?

Iedereen kan deelnemen. (Kinderen onder de 16 jaar moeten in het bezit zijn van zwemdiploma A en B). U kunt aan de cursus deelnemen als klant van autorijschool Zwijnenburg.

Voor iedereen die wel eens op de weg zit is het een nuttige oefening. Ervaar hoe het is om met een auto te water te gaan. Leer hoe te handelen om uzelf en uw medepassagiers veilig te redden. Tevens leert u omgaan met verschillende hulpmiddelen om drenkelingen veilig aan de kant te krijgen. Voel hoe het is om een redder te zijn.

Meldt u aan voor deze leuke en leerzame cursus !

 

Tips

Kijk voor een aantal handige tips wat te doen bij Auto te water op www.noptunus.nl, klik dan op auto te water.