Tarieven Motorrijles

Acties  !!!

   Eerste 10 uur motorrijles   € 450,00 !!!!!!!!!!!!!!

                 Motor pakket 10 uur rijles incl. examen AVB en AVD   € 815,00

Lessen
 M.i.v. 01-01-2019 Kosten
Rijles 60 minuten solo € 48,00
Rijles 60 minuten duo p.p per uur € 45,00
CBR: Praktijkexamen voertuigbeheersing AVB € 125,00
CBR:Praktijkexamen verkeersdeelneming AVD € 240,00