Tarieven Theorie

Theorie
 M.i.v 01-12-2017 Kosten
Individuele theorieles – per uur € 18,50
Theorieleerboek € 25,00
CD-rom met 650 vragen met gevaarherkenning € 25,00
Examen
Kosten
CBR – Theorie-examen € 34,00
CBR – Theorie-examen individueel € 95,00
CBR – Theorie-examen individueel incl. vervoer en begeleiding € 112,50