Tarieven Theorie

Theorie
 M.i.v 01-11-2023 Kosten
Individuele theorieles – per uur € 27,50
Theorieleerboek € 26,50
Online theorievragen  950 vragen 3maanden lang te oefenen € 16,50
Examen
 Examens in 2022 Kosten
CBR – Theorie-examen €   48,00
CBR – Theorie-examen individueel € 125,00